6 stappen om absenteïsme terug te dringen

absenteismeElke dag blijven steeds meer werknemers ziek door vergrijzing en stress. Natuurlijk wil u dat zieke medewerkers recupereren, maar niet iedere afwezige blijft terecht thuis. Afwezige werknemers kosten handenvol geld. Logisch dat u absenteïsme wil terugdringen.

Securex publiceerde op haar website 6 stappen voor een slim aanwezigheidsbeleid. Dat graaft naar de oorzaken van de afwezigheden en neemt die weg. Het gevolg: werknemers die geen reden zien om thuis te blijven, doen dat ook niet.

De HR-specialist hanteert drie invalshoeken voor absenteïsme: ziekteverzuim als medisch probleem (medisch), werknemers die de fysieke of mentale eisen van hun job niet langer aankunnen (technisch) en het feit dat sommige medewerkers vaker afwezig zijn dan andere zonder aanwijsbare medische redenen of verschillen in belasting (gedrag).

De 6 stappen omvatten het bepalen van een visie op deze oorzaken, het analyseren van absenteïsmecijfers, het in kaart brengen van de oorzaken, het opstellen van een actieplan, het trainen van sleutelfiguren en het hanteren van enkele hulpmiddelen.