6 miljoen subsidies beschikbaar voor plattelandsprojecten

IMG_1345Europa, de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen trekken tot 2020 6 miljoen euro subsidies uit voor projecten die een meerwaarde betekenen aan het platteland. Ondernemers, organisaties en lokale besturen uit 31 Antwerpse gemeenten komen in aanmerking. Projecten kunnen vanaf nu worden ingediend.

Leader is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. “De voorbije maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe Leader-periode. In de provincie Antwerpen hebben we gekozen voor een optimalisatie van de beschikbare middelen. Zo gaan we van 2 naar 3 Leader-gebieden, waardoor voortaan 31 gemeenten in onze provincie betrokken zijn, tegenover 17 in de vorige periode”, motiveert Peter Bellens, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid.

Plattelandsthema’s
Concreet kunnen rond drie plattelandsthema’s projecten worden ingediend. ‘Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap’ is een thema dat in elk Leader-gebied terugkeert. Projecten rond gezond voedsel en kansengroepen, basishuisvesting en zorg- en buurtnetwerken kunnen hierbij in aanmerking komen voor subsidies. Andere thema’s zijn streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, biodiversiteit en het vrijwaren van de open ruimte.

Geïnteresseerde overheden, ondernemers of verenigingen kunnen contact opnemen met de Leader-coördinatoren bij vzw Rurant in Geel om na te gaan of een projectidee in aanmerking komt voor subsidies. De toelage kan oplopen tot 65% van de totale kostprijs van het project.