Rotary Club Arendonk heeft verbouwingswerken betaald die een chalet omvormden in een gezellige ruimte voor jongeren. De begunstigde was de vzw Ciris, die in de gemeente jeugdzorg biedt aan jongeren in probleemsituaties. Kostprijs van de werkzaamheden: 6.000 euro, bijeengebracht door fundraising activiteiten.

“Als Rotary Club Arendonk steunen we dit jaar projecten rond kinderen”, legt Mieke Pauwels van de Arendonkse afdeling uit. “Deze verbouwing past hier volledig in. Via één van onze leden was de vraag vanuit de organisatie tot bij ons gekomen en we hebben die positief beantwoord.”

Ciris richt zich naar gezinnen met kinderen die omwille van een verontrustende leefsituatie voorlopig niet thuis kunnen wonen. De organisatie biedt een tijdelijke opvang in een leefgroepwerking, in combinatie met begeleiding in het gezin. Samen met het gezin wordt naar oplossingen gezocht en een toekomstperspectief uitgetekend. In totaal verblijven er 23 jongeren in 2 leefgroepen.

Handen uit de mouwen
Een bouwvallige chalet werd omgebouwd en ingericht tot een multifunctionele ruimte die kan dienen als ontspanningsruimte, waar jongeren tot rust kunnen komen en voor de organisatie van groepsmomenten. “De jongeren van Ciris zijn nauw betrokken geweest bij de realisatie”, aldus nog Rotary Club Arendonk. “Ze lieten weten wat hun wensen waren en hebben mee opgeruimd, geschilderd, meubelen in mekaar gestoken, enz.”

De fondsen werden bijeengebracht door de jaarlijkse champagneverkoop en het event Motary, een rondrit voor moto’s en oldtimers die voorjaar 2018 opnieuw zal worden georganiseerd.