Heel wat ziekenhuizen bewaren hun afgekeurde of niet meer gebruikte radioactieve bronnen en hun radioactieve afval voordat ze het laten ophalen om het verder te laten beheren door NIRAS, de instelling die in België instaat voor het beheer van radioactief afval.  Het radioactieve afval wordt verwerkt door de speciaal daartoe uitgeruste installaties en gebouwen geëxploiteerd door Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van NIRAS.

Daarom lanceerden NIRAS en het het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de ‚ziekenhuiscampagne’ om de ziekenhuizen te stimuleren om deze bronnen en dat afval gegroepeerd te laten ophalen. Deze campagne past in het kader van het afvalbeheersysteem van NIRAS, dat gebaseerd is op duurzaam afvalbeheer op korte en lange termijn. Op deze manier kunnen de ziekenhuizen de administratieve formaliteiten vereenvoudigen en de kosten beperken. NIRAS en het FANC schreven de ziekenhuizen aan met het verzoek deel te nemen aan die gegroepeerde ophaling van hun radioactieve afval. 57 Belgische ziekenhuizen met een dienst voor radiotherapie en/of nucleaire geneeskunde hebben zich ingeschreven om hun afval gegroepeerd te laten ophalen.

Ziekenhuizen hebben een systeem van zogenaamde vervalopslag dat ondersteund wordt door NIRAS en het FANC. Dat houdt in dat de ziekenhuizen afval, gecontamineerd met radioactieve stoffen met een halveringstijd minder dan zes maanden, kunnen opslaan op hun eigen site tot de radioactiviteit nagenoeg volledig vervallen is. Na de vervalopslag op de ziekenhuissite en na controle door een erkende instelling kan het afval afgevoerd worden als niet-radioactief afval. Dat afval wordt beheerd aan de bron en komt dus niet terecht in de beheerketen van radioactief afval.

Het afval dat gecontamineerd is met radioactieve stoffen met een halveringstijd gelijk aan of langer dan zes maanden, komt niet in aanmerking voor vervalopslag op de ziekenhuissite. De ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om dat type afval door NIRAS te laten ophalen en beheren. NIRAS zorgt voor de ophaling van dit afval en het transport naar de speciaal daartoe uitgeruste installaties en gebouwen geëxploiteerd door Belgoprocess (de industriële dochteronderneming van NIRAS). Daar wordt het afval verwerkt en opgeslagen wordt in afwachting van zijn definitieve bestemming. Een nauwgezet opvolgingssysteem garandeert de traceerbaarheid van het afval in heel de beheerketen.