5 Kempense bedrijven uit de sociale economie bundelen hun krachten onder de naam Groep Talent. Het gaat om de Kringwinkel Zuiderkempen, Twerk, Boskat, Ten Diensten en ’t Gerief, die allemaal in en rond Herentals actief zijn. Samen stellen die zo’n 900 mensen te werk. “Met de oprichting van Groep Talent schalen we onze activiteiten op van 5 KMO’s naar een veel grotere schaal”, zegt Dirk Ceulemans, ondervoorzitter van het nieuwe bedrijf.

“We willen vooral de overheadtaken samenbrengen,” verduidelijkt Hans Bouwen, voorzitter van het directieteam.  “Elke onderneming heeft nu nog een eigen boekhouding, preventiedienst, IT, beheer van gebouwen. Die dingen kunnen we beter samen organiseren. Op die manier kunnen we de expertise verhogen en dus een betere dienstverlening krijgen voor hetzelfde geld.”

“De economie verandert razendsnel”, gaat Dirk Ceulemans verder. “Elk afzonderlijk slagen we er niet in om echt innovatief te zijn. We zien ook dat de overheid in de toekomst niet meer middelen zal besteden aan de sociale economie. Het zal dus zaak zijn van op eigen kracht nieuwe bedrijven te creëren waarin we opnieuw extra medewerkers in dienst kunnen nemen. Daarom willen we onze bedrijven ook samen besturen, met een gezamenlijke raad van bestuur en een gezamenlijke directie.”

Geleidelijke verandering
De omvorming naar Groep Talent zal stapsgewijs gebeuren. “We willen geleidelijk aan meer gaan samenwerken zodat we elkaar rustig leren kennen. Het is de bedoeling dat onze medewerkers hun eigen werkplaats blijven herkennen met dezelfde gewoonten, dezelfde mensen”, aldus nog Hans Bouwen. “Voor onze klanten verandert er ook niets: zij blijven kunnen rekenen op onze excellente dienstverlening.  Enkel in onze logo’s verandert er een klein lijntje: we horen nu samen bij Groep Talent.”