450 werknemers VPG staan op straat

verbinnenDe 450 werknemers van de Verbinnen Poultry Group worden ontslagen. Volgens de curator is er geen doorstart van het bedrijf mogelijk. Het faillissement van de Verbinnen Poultry Group (VPG) doet de emoties in Olen hoog oplaaien.

VPG zat al verscheidene maanden in financiële moeilijkheden. De concurrentie met het buitenland is bikkelhard en de grondstoffenprijzen stijgen. Er werden gesprekken opgezet met verschillende kandidaat-overnemers doch die haakten een voor een weer af. De hele groep werd daardoor meegesleurd in een financieel rampscenario. De aandeelhouders, de GIMV en de familie Verbinnen hadden geen alternatief meer dan een faillissement. Even was er nog hoop geweest op een doorstart maar die bleek ijdel. De curator kon niets anders dan de 450 werknemers ontslaan. In de komende weken zal bekeken worden of afzonderlijke bedrijfsentiteiten allicht verkocht kunnen worden.

Het personeel reageert woedend. Vooral omdat er kennelijk zelfs geen geld meer is om de lonen van februari te betalen. Volgens ACV-vakbondsssecretaris Antoine Van den Broeck zullen de vakbonden er alles aan doen “om de druk op de curator en het bedrijf hoog te houden.”

De Verbinnen Poultry Group is een verticaal geïntegreerd voedingsbedrijf met een slachterij (Lintor), een kippenverwerkingsbedrijf (Verbinnen), een afval verwerkend bedrijf (Verlirend), een transportonderneming (Wafitra) en nog enkele kleinere entiteiten.