De ondernemers Marc Cox, Jan Larosse, Marc Geentjens en Dirk Van Houdt staan aan de wieg van Butlers for Business. Samen bieden ze een dienstverlening die zich toespitst op alle domeinen waarmee een ondernemer te maken krijgt: juridische aspecten, financiën, HRM, verzekeringen en dossiers over milieu en welzijn.

Initiatiefnemer is Marc Cox. De voormalige bankier uit Beerse legde zich met zijn kantoor Financial Butlers toe op financiële en juridische zaken. “De vragen die ik kreeg, gingen vaak een stuk breder en daarom ging ik op zoek naar een aantal specialisten in mijn netwerk. Net als butlers staan we ten dienste van elke ondernemer. Discreet, vakkundig en altijd paraat.”

Makkelijker beslissen
Het doel is ondernemers terug te laten keren naar de kern van hun zaak. Dit wil niet zeggen dat ze de controle over hun onderneming uit handen geven. “Net door niet meer opgeslorpt te worden door praktische beslommeringen, krijg je een meer heldere kijk. Aangevuld met onze inzichten en projectbegeleiding wordt de essentie van het zakendoen duidelijk en beslissen gemakkelijker”, benadrukt Cox.

Een project waar Marc Cox met enige trots op terugblikt, is zorgproject De Maalder in Eindhout, een vzw die assistentiewoningen uitbaat. “Butlers for Business heeft niet alleen geholpen bij de financiering van het project, maar stond ook in voor de ontwikkeling opvolging. De aannemerscontracten zijn bijvoorbeeld van onze hand.” En ook nu nog staan de zakenbutlers De Maalder bij in de dagelijkse uitbating.