De handelsrechtbank in Turnhout heeft vanmorgen 4 faillissementen uitgesproken.

De drankgelegenheid Sportscafé bvba, met maatschappelijke zetel Grote Markt 30 in Herentals, vroeg zelf de faling. De zaak telde nog 7 medewerkers. Curatoren: Antje Van Overstraeten en Gert Hermans.

Ook David Michiels uit Olen is failliet op aangifte. Hij voerde dak- en renovatiewerken uit onder de naam DTS Michels/ADM met uitbating Geelseweg 28 in Olen. Curator: Steven Heylen.

VDH Trans & Tours bvba, Poeierstraat 11 in Balen, specialiseerde zich in luchthavenvervoer en legde de boeken neer. Er werkte nog 1 persoon. Curator: Christophe Geukens.

Christophe Henry uit Mol werd failliet verklaard op aangifte. Hij baatte een horecazaak uit in Vilvoorde. Curatoren: Antje Van Overstraeten en Gert Hermans.

Indienen van schuldvorderingen voor 20 februari 2018.

Hier vind je nog meer recente falingen en stopzettingen van ondernemingen.