De handelsrechtbank heeft vanmorgen het faillissement ingeluid van 4 ondernemingen.

Mega Distribution bvba, Beersebaan 39 in Lille, specialiseerde zich in baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enz. Het bedrijf werd gedagvaard door schuldeisers. Curatoren: Ria Piedfort en Petra Willems.

Botanical bvba, Geeploopweg 7 in Mol, baatte een gespecialiseerde drankenhandel uit aan het Rondplein in Mol. De eigenaars legden zelf de boeken neer. Curator: Christophe Geukens.

Siveba Comm.V., Driehuizen 89 in Balen, legde zich toe op snoeien, grondwerken en diverse werkzaamheden in de bouwsector. Het bedrijf vroeg zelf om een faling. Curator: Christophe Geukens.

Giovanni Meeng, Kerkplein 3 bus 6 in Merksplas, verzocht de rechtbank om een faillissement. Hij was professioneel actief in handelsbemiddeling in goederen. Curatoren: Rudi Van Gompel en Tom Robeyns.

Indienen van de schuldvorderingen tot 4 september 2018.