Opdracht Aanbestedende overheid Details
Verbouwingswerken schoolgebouw: bio-esthetiek en kapsalons Kosh vzw Meer info
Omvormen en uitbreiden van een tweewoonst naar vijf sociale woongelegenheden Zonnige kempen Meer info
Ruilverkaveling Zondereigen : Raamovereenkomst voor archeologische prospectie met ingreep in de bodem Ruilverkavelingscomité zondereigen Meer info
Aanpassingswerken SANITAIR in Don Bosco Mariaberginstituut, Kloosterstraat 70 te 2910 Essen Kor noorderkempen vzw Meer info
Renovatie RWZI Retie lot 1 Bouwkundige en elektromechanische werken Aquafin nv Meer info
Kasterlee, Aansluiting Terlo-Noord, Kluis en Vorsel Aquafin nv Meer info