Coöperatie Hoogstraten, Iemants uit Arendonk en Renotec uit Geel zien hun inspanningen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen beloond met het Charter Duurzaam Ondernemen. Ze kregen het certificaat overhandigd tijdens het event Summer@Voka in kasteeldomein Tivoli in Mechelen.

Voka-Mechelen reikt al sinds 2000 bedrijven trajecten aan om milieuvriendelijker te functioneren. De jongste jaren gebeurt dat met het traject Charter Duurzaam Ondernemen. De Mechelse Kamer coördineert het project voor de provincie Antwerpen.

“Bij aanvang van het traject worden deelnemers doorgelicht, zodat ze een goed beeld krijgen van een aantal mogelijke verbeterpunten in hun milieu- en duurzaamheidsbeleid. Op basis daarvan stellen ze een resultaatgericht actieplan op, om dat vervolgens onder het toeziend oog van een evaluatiecommissie uit te werken. Een jaar na de doorlichting volgt een nieuwe audit, waarna de evaluatiecommissie de eindresultaten beoordeelt”, schetst projectcoördinator Alexandra Lamers het verloop van het programma.

7 in totaal
Naast de 3 Kempense bedrijven ontvingen ook 4 Mechelse bedrijven het charter. Ze maakten bijvoorbeeld werk van een gezondheidspromotiebeleid, ondersteuning van sociale projecten, relighting met ledverlichting en sensibilisering van en opleidingen rond onder andere ecodriving, ergonomie en EHBO.

“Met hun deelname aan een of meer cycli van Voka’s chartertraject hebben vele bedrijven uit de provincie Antwerpen zich de afgelopen jaren vrijwillig geëngageerd om de impact van hun activiteiten te minimaliseren. Samen hebben zij op deze manier duizenden acties gerealiseerd, met een belangrijk effect op zowel het milieu, de veiligheid en werksfeer voor hun medewerkers als de maatschappij”, benadrukt Ludo De Ridder, voorzitter van de evaluatiecommissie.