De handelsrechtbank in Turnhout heeft het faillissement van 3 vennootschappen ingeleid.

Ablova bvba, Arselt 14 in Oud-Turnhout, specialiseerde zich in consulting. Het bedrijf legde zelf de boeken neer. Curatoren: Rudi Van Gompel en Tom Robeyns.

Ook De Stofferie bvba, Leopoldstraat 14 in Turnhout, is failliet op aangifte. De vennootschap baatte een kleinhandel in stoffen uit. Curator: Katty Somers.

Iman bvba, Rauwelkoven 87/1 in Geel, was dan weer een detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels. Het bedrijf werd failliet verklaard na dagvaarding door schuldeisers. Curator: Silvy Sterckx.

Indienen van de schuldvordering voor 9 januari 2018.

Nog meer falingen en recente stopzettingen van ondernemingen vind je hier.