EDF Luminus plant de bouw van 3 nieuwe windmolens op de bedrijvenzone Geel-West, meer bepaald op de terreinen van Transfurans Chemicals, Janssen Pharmaceutica en Boons. Die moeten jaarlijks 21 miljoen KWh stroom produceren, wat overeenkomt met het gemiddeld elektriciteitsgebruik van zo’n 6.000 gezinnen.

De groene elektriciteit van de turbines wordt deels gebruikt door Transfurans Chemicals en Janssens Pharmaceutica. Wat zij niet verbruiken, wordt op het net gezet. De productie levert een besparing op van 8.500 ton CO2-uitstoot tegenover een klassieke steenkooncentrale, wat nog overeenkomt met de gemiddelde uitstoot van 3.500 auto’s.

Energie besparen
EDF Luminus kondigt tegelijk een actie aan richting plaatselijke organisaties zoals scholen en parochiecentra. De onderneming wil hen helpen energie te besparen en lanceert een online bevraging waar de inwoners hun voorkeuren kunnen doorgeven. “In overleg met de plaatselijke scholen en parochiecentra in de buurt van Geel-West, werden mogelijke energiebesparende maatregelen in hun gebouwen geselecteerd. Welke maatregelen juist worden uitgevoerd, staat nog niet vast. Dat is aan de mensen van de betrokken deelgemeenten Punt en Stelen om te bepalen”, aldus het bedrijf.

Het windpark van EDF Luminus bestaat momenteel uit 135 turbines die jaarlijks 667 GWh energie produceren. Dit komt neer op een energieverbruik voor ongeveer 168.000 gezinnen.