28 nieuwe aanbestedingen

Opdracht Aanbestedende overheid Details
Ophalen, transporteren en verwerken van percolaat afkomstig van de stortplaatsen en composteringsinstallaties van IOK Afvalbeheer Iok Afvalbeheer Meer info
Aankoop van drank, versnaperingen en zuivelproducten voor het OCMW van Mol voor een periode van 2 jaar startend op 14 april 2014 Ocmw Mol Meer info
Raamcontract warme dranken Gemeente Kasterlee Meer info
Aankoop slangenwas -en testinstallatie brandweer Gemeente Kasterlee Meer info
Schoonmaak administratief centrum en stedelijk museum Stad Hoogstraten Meer info
Beroep doen op sociale tewerkstellingsinitiatieven voor groenonderhoud Onderhoud openbaar groen algemeen Gemeente Balen Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – STUDIE: UITVOEREN VAN STRUCTURELE ANALYSES Belgoprocess Nv Meer info
Leveren van een wiellader met hoogkipbak voor het laden van compost. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
Huur en onderhoud van linnen en werkkledij ten behoeve van OCMW Balen en WZC Ter Vest en onderhoud van de persoonlijke was van de bewoners van woonzorgcentrum Ter Vest voor rekening van OCMW Balen WZC Ter Vest Ocmw Balen Meer info
Concessie voor uitbating cafetaria sportcomplex De Beeltjens. Gemeentebestuur Meer info
Heraanleg Vennekensstraat Gemeentebestuur Meer info
Technical Expertise on Drilling Operations Vito Meer info
Open Offerteaanvraag voor het aangaan van kredieten ter financiering van met eigen middelen voorgefinancierde reeds uitgevoerde en lopende investeringen die in aanmerking komen voor financiering via het Budget Financiële Middelen Az Sint-Dimpna Meer info
Bedrijven creëren bedrijven Innotek Meer info
Uitnodiging tot indienen offerte – Groenonderhoud 2014 – 2015 – 2016 – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Gemeente Beerse Meer info
INRICHTEN VAN EEN ZOLDERVERDIEPING TOT DOORGANGSWONING Sociaal Huis Merksplas (Ocmw) Meer info
Omgevingswerken uitbreiding IOK-gebouw. Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Voor De Kempen Meer info
04/394 Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout Meer info
Bouwen van een turnzaal en verbouwen en uitbreiden van de eetzaal aan de basisschool Zwaneven Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout ( Koot ) Vzw Meer info
Bouwen van een turnzaal en verbouwen en uitbreiden van de eetzaal aan de basisschool Zwaneven Katholiek Onderwijs Oud-Turnhout ( Koot ) Vzw Meer info
Inhuur beleidsadviseur riolering Stad Turnhout Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – PPS Stedelijk Zwembad Stadspark Autonoom Gemeentebedrijf Voor Infrastructuur-En Patrimoniumbeheer Turnhout Meer info
Oproep tot kandidaatstelling – Herbestemming site Serneels voor Gemeentelijke Magazijnen Gemeente Herenthout Meer info
Aankoop van hout, houtproducten en toebehoren op afroep voor een periode van 3 jaar Stadsbestuur Geel Meer info
Leveren op afroeping van sanitaire-, verwarmings- en hvac materialen voor de stad Geel en aanverwante entiteiten voor een periode van 3 jaar. Stadsbestuur Geel Meer info
Leveren op afroep van schoolmethodes, educatieve uitgaven en overige boeken bestemd voor het stedelijk onderwijs voor een periode van 2 jaren Stadsbestuur Geel Meer info
OCMW Lier Sociaal Huis Architects In Motion Meer info
640-700-MBS – Procedure verzekering Materiële Schade en Aansprakelijkheid, 2014-2017 Iok Afvalbeheer Meer info
Het vervangen, het onderhoud en de herstelling van banden op voertuigen van IOK Afvalbeheer Iok Afvalbeheer Meer info