2500ste patient in nieuw chirurgisch dagcentrum AZ Herentals

Chirurgisch dagcentrum AZH2Vorige week werd in het AZ Herentals de 2500ste patiënt in het vernieuwde chirurgisch dagcentrum gehuldigd. Het dagcentrum is sinds januari open. Met een capaciteitsuitbreiding en een stroomlijning van de patiëntentrajecten trekt het ziekenhuis volop de kaart van de dagopnames. Om patiënten beter voor te bereiden op een dagopname heeft het dagcentrum voortaan ook een aparte website, inclusief een kennismakingsvideo.

Met het vernieuwde chirurgisch dagcentrum volgt het AZ Herentals de internationale trend naar dagbehandelingen. “Door de betere technieken komen meer ingrepen in aanmerking voor een dagbehandeling”, vertelt Rudy Van Ballaer, algemeen directeur van het AZ Herentals. “Bovendien zorgt een dagopname voor een daling van de ziekenhuiskosten.”

Door het groeiend aandeel van behandelingen in dagopname was de vernieuwing van het chirurgisch dagcentrum van groot belang. “Niet alleen is de afdeling volledig vernieuwd, ook hebben we de capaciteit uitgebreid met twee operatiezalen en zijn de patiëntentrajecten gestroomlijnd. Per dag verwachten we tot een derde meer patiënten te kunnen behandelen.”

De betere doorstroming in het dagcentrum heeft ook een groot voordeel voor de patiënten. Rudy Van Ballaer: “Met het nieuwe concept hoeven de patiënten niet meer tijd dan nodig in het dagcentrum door te brengen. Vroeger kwam iedereen ’s ochtends naar het ziekenhuis, ongeacht het tijdstip van de ingreep. Nu kan men de dag op voorhand vernemen wanneer de ingreep gepland is en hoeft men maar pakweg een uur op voorhand zich aan te bieden bij het dagcentrum. Dat bespaart de patiënt veel nutteloze wachttijd.”

In het chirurgisch dagcentrum worden drie grote groepen ingrepen uitgevoerd, gaande van kleine ingrepen over cataractoperaties tot grotere ingrepen onder anesthesie. “Omdat deze groepen vaak een ander traject volgen, is het voor patiënten niet altijd duidelijk wat hen te wachten staat. Daarom hebben we de website www.cdcazherentals.be gelanceerd met daarop de routes van de trajecten en een kennismakingsvideo. We hopen dat patiënten zo beter voorbereid naar het dagcentrum komen en dat de ingreep vlot kan verlopen”, aldus Rudy Van Ballaer.