2015: +8% falingen in de Kempen tegenover -6% in heel Vlaanderen

FaillietIn 2015 zijn in het arrondissement Turnhout 412 bedrijven failliet gegaan, tegenover 382 in 2014. Dat is een stijging van 7,85%. Over heel België gingen 10.605 ondernemingen over de kop, wat een daling is van 6% tegenover 2014. Ook voor het Vlaamse gewest noteren we een gelijkaardige daling. De cijfers staan te lezen in de nieuwe Graydon-barometer. Ook voor de maand december apart noteerde de Kempen een flinke stijging, van 27 in 2014 naar 46 failliete firma’s in de afgelopen maand.

Nadat de horeca in 2014 werd ingehaald door de bouwsector, neemt de horeca in 2015 op nationaal vlak opnieuw het belangrijkste deel van de faillissementen voor zijn rekening. We noteerden in 2015 inderdaad 1.914 horeca-faillissementen: een daling met -4,16%. “De beperktere daling, waarbij steeds meer ‘betere restaurants’ de boeken neerleggen, heeft hier vooral te maken met zowel een wijzigend consumentenpatroon en een gebrek aan creatief vermogen om hierop een antwoord te bieden, als de nakende invoering van de witte kassa”, aldus Graydon.

Daling verwacht in 2016
In 2016 verwacht Eric Van den Broele, senior manager research & development bij Graydon, een verdere daling van het aantal faillissementen, met als belangrijke verklaringen de verdere economische groei, de indexsprong en de lastenverlaging in het kader van de taxshift. “Wat de verwachte economische groei betreft, wordt 1,6% voorspeld. Uit onze ervaringen en vakliteratuur blijkt echter dat een groei van 2% noodzakelijk is om van een echte structurele ommekeer in het faillissementenlandschap te mogen dromen. Zeker voor de horeca- en de transportsector verwacht ik in 2016 een moeilijk jaar, als gevolg van respectievelijk de  invoering van de witte kassa en de invoering van de kilometerheffing.”