Komt er dan toch een nieuwe weg voor het verkeer naar en van 4 grote bedrijven langs het kanaal in Beerse? In elk geval heeft in die zin vanmiddag een groot aantal partijen een engagementsverklaring ondertekend. Toch blijft nog een lange weg te gaan in een project dat al sinds 2004 op tafel ligt.

Concreet gaat het om de bedrijven Campine, Korimco, Metallo Belgium en Wienerberger. Vrachtwagens die daar naartoe willen, moeten nu veelal door de dorpskern in Beerse. Een oplossing bestaat erin om een deels nieuwe weg aan te leggen tussen de Antwerpseweg en de Rijkevorselseweg, zo’n 3 km lang met inbegrip van de bouw van een nieuwe brug over het kanaal Dessel-Schoten. Maar dat is rapper gezegd dan gedaan.

De zogenaamde ‘ontsluiting van de kanaalzone Beerse’ sleept al jaren aan en dat heeft te maken met de aard van het gebied: bedrijventerreinen met in de buurt belanghebbende natuur en een kanaal dat er doorheen loopt. Meer is niet nodig om in een ruimtelijke impasse te geraken. Tot vandaag.

Wanneer starten?
Alles bij mekaar 11 overheden en overheidsorganisaties, de 4 betrokken bedrijven en Voka Mechelen-Kempen ondertekenden vanmiddag in Turnhout een partnerschap. In grote lijnen komt het erop neer dat ze zich achter de realisatie van de nieuwe weg zetten, dat de bedrijven meer gebruik zullen maken van het kanaal voor hun transporten, dat er werken worden uitgevoerd ten bate van de natuur en dat er nieuwe fietspaden komen.

“De bedoeling is dat er in juni van dit jaar eensgezindheid is over het tracé”, zegt procescoördinator Magali Decloedt. “Tegen het einde van het jaar zou het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de plenaire vergadering moeten komen zodat in 2019 het openbaar onderzoek kan lopen.” Wanneer de eerste spadesteek wordt gegeven, durft vandaag niemand voorspellen. Want intussen moet ook nog worden bepaald, wie wat zal betalen. Een aantal jaren geleden is een kostenraming gemaakt, maar die is intussen wellicht achterhaald.