Vanmorgen is op Kamp C in Westerlo de officiële start gegeven van het project C3PO, de afkorting van Co-creatie 3D-Printen met Ondernemingen. Het heeft tot doel om 3D-printen in de bouw te introduceren in Vlaanderen. Europa, Vlaanderen, de provincie en een aantal Kempense bedrijven investeren samen 1,67 miljoen.

3D-printen in de bouw is sterk in opmars in heel de wereld, maar niet in Vlaanderen. C3PO wil de hypermoderne productietechniek versneld invoeren in de Vlaamse sector. 8 partners uit de wetenschappelijke en bedrijfswereld bundelen de krachten o.l.v. Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen: Universiteit Gent, Thomas More Hogeschool, Van Roey, Beneens, Trias Architecten, Etib/Concrete House en ViCre.

Uitgelezen kans
Het project loopt over 3 jaren. Het eerste jaar dient om na te gaan waar en hoe 3D-printen in de bouw al wordt toegepast om op basis van die analyse te beslissen welke printtechniek voor de Vlaamse bouwsector de meeste mogelijkheden biedt. Die infrastructuur wordt dan naar Westerlo gehaald, waar in eerste instantie de projectpartners met de 3D-printer aan de slag zullen gaan. In een proces van co-creatie kunnen zij op Kamp C nieuwe businessmodellen ontwikkelen en uittesten, om ze daarna te implementeren en te commercialiseren.

“Vervolgens zullen ook andere bedrijven en kennisinstellingen van de infrastructuur gebruik kunnen maken, zodat er nog meer nieuwe samenwerkingen en nieuwe producten ontstaan,” zegt gedeputeerde Peter Bellens. “Ik denk dat dit onder andere voor KMO’s een uitgelezen kans is om in een neutrale en regelluwe locatie als Kamp C te experimenteren met deze nieuwe techniek.”