14% meer exportdocumenten uitgereikt door Voka-Kempen

exportNooit eerder reikten de Kamers van Koophandel meer oorsprongscertificaten uit dan in de maand maart. Met 29.557 CO’s in maart alleen maakten onze bedrijven de trage start van het jaar volledig goed. Na de eerste drie maanden staat de teller met 78.960 CO’s zelfs 0,5% hoger dan in topjaar 2015. “En in de Kempen doen we het nog een heel stuk beter”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Kempen. “Met 5.209 CO’s tegenover 4.563 vorig jaar bedraagt de stijging maar liefst 14,2%.”

De oorsprongscertificaten gelden als de identiteitskaart van goederen die uitgevoerd worden buiten de Europese Unie. Ze geven aan waar de producent het goed vervaardigt of waar een bedrijf de laatste substantiële verandering aan een goed uitvoerde. Omdat bedrijven wanneer ze willen exporteren buiten de EU, vaak zo’n certificaat moeten aanvragen, zijn de CO’s een goede graadmeter voor de toestand van de export.

Grote sprong
In de Kempen was de aanvraag voor CO’s de jongste jaren stabiel. “Sinds 2013 zagen we telkens een kleine stijging van het aantal oorsprongscertificaten”, vertelt Craps. “Tijdens de eerste drie maanden van 2013 waren het er 4.388, in dezelfde periode in 2014 4.391, in 2015 4.563. Dit jaar stellen we voor het eerst een zeer sterke stijging vast, 646 CO’s meer tijdens de eerste drie maanden. Daarnaast zien we dat de totale waarde van de aangevraagde ATA-carnets – een document om de tijdelijke invoer van goederen voor beurzen of voor installaties in bepaalde landen te regelen – in de Kempen tijdens het eerste kwartaal ook met 5,47% gestegen is (van 66.884 euro in 2015 naar 70.541 euro in 2016). Deze twee parameters zijn een duidelijke indicatie dat het op het gebied van export goed gaat met onze Kempense ondernemingen.”