14 basisscholen uit de Zuiderkempen zetten gezamenlijk stappen naar bedrijven in de streek met de vraag om hen te steunen. “We streven naar een win-winsituatie voor alle betrokkenen”, zegt afgevaardigd bestuurder Chris Bellekens van de overkoepelende KOBA Zuiderkempen vzw.

Het gaat om basisscholen in Geel, Herentals, Herenthout, Laakdal, Meerhout en Olen. Samen onderwijzen ze ongeveer 4.000 kinderen van 2,5 tot 12 jaar en daarvoor zijn er 400 personeelsleden aan de slag.

Manusje-van-alles
“Ondanks alle inspanningen blijven basisscholen geconfronteerd met veel te weinig omkadering om te voldoen aan alle noden, zowel op het vlak van lestijden als op het vlak van financiële middelen”, legt Chris Bellekens uit. “Directies zijn manusjes-van-alles en snakken naar meer ondersteuning om elk kind optimaal te kunnen begeleiden, naar moderne en duurzame schoolgebouwen en naar veel meer innovatief didactisch materiaal.”

Dit schooljaar startte de werkgroep Netwerk. De directies van de 14 scholen slaan de handen in mekaar om zelf samen actie te ondernemen. Ze willen contacten leggen met grotere bedrijven in de Zuiderkempen en hen vragen om mee te investeren in de toekomst van de scholen.

“We houden het bewust vaag”, zegt Chris Bellekens. “We gaan eerst aftoetsen waar mogelijkheden liggen, maar we denken bijvoorbeeld aan een ondersteuning van de digitalisering in de scholen. We blijven uit het vaarwater van de sponsors rond de scholen en richten ons in eerste instantie naar de grotere bedrijven.”

Tijdens de Open Coffee in Geel op donderdag 9 november stelt het Netwerk zich een eerste keer voor aan een publiek van ondernemers.