13% van de Kempense gezinnen wekt zelf zijn eigen energie op via zonnepanelen. Tot dat cijfer komt intercommunale IOK via gegevens die ze opvroeg bij de VREG en ze maakte het bekend ter gelegenheid van het event Kempen2020 in Hoogstraten. De 2020-campagne heeft tot doel om tegen 2020 te CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegenover 2014, de start van het project.

Onder meer de jaarlijkse groepsaankoop van de provincie Antwerpen heeft ertoe bijgedragen dat het aantal zonnepanelen in de streek sterk is gestegen. Terwijl ruim 120 op 1.000 Kempense gezinnen zonnepanelen hebben, bedraagt het Vlaamse gemiddelde 86. Nog een cijfer: 11% van alle Vlaamse huishoudelijke PV-installaties staat in de Kempen. Ondanks het wegvallen van de subsidies blijft het aantal stijgen. Op 1 juli 2016 waren er in de Kempen 25.837 individuele installatie en dat zijn er 36% meer dan in 2011.

Uitdaging voor burgemeesters
Om de CO2-uitstoot nog meer te doen dalen gaan de Kempense burgemeesters de uitdaging aan om in 30 dagen 30% minder huisvuil te produceren. Elke burgemeester verzamelt in zijn gemeente een team van 30 gezinnen uit zijn gemeente om tussen 20 april en 20 mei zoveel mogelijk huisvuil te vermijden en het overige afval zo goed mogelijk te sorteren. IOK zelf doet ook mee. Door de actie wordt 2 ton CO2-uitstoot voorkomen. Nu al zijn de Kempenaren Vlaams koploper op het vlak van afvalreductie. Maar alles kan beter, zeggen de initiatiefnemers.