100.000 euro subsidie voor een goed plattelandsidee

leaderHeb jij als ondernemer een goed idee dat het leven op het Kempense platteland bevordert? Dan maak je aanspraak opeen  flinke Leader-subsidie, gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Voorstellen kunnen nu worden ingediend.

De Kempen telt 3 Leader-gebieden. Elke regio heeft zijn eigen thema’s waarrond projecten kunnen worden uitgewerkt: landbouw- en natuureducatie, het vrijwaren en ontwikkelen van open ruimte, streekidentiteit, agrobiodiversiteit en tot slot armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap.

Hoger budget
“Vorig jaar zijn er in de provincie Antwerpen 21 projecten goedgekeurd, voor een totaal subsidiebedrag van zo’n 500.000 euro”, weet Peter Bellens, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid en voorzitter van de 3 Antwerpse Leader-gebieden. “Dat waren zeer diverse projecten: van de introductie van streekproducten in zorgkeukens tot verkeersveiligheid op landelijke wegen of de heroriëntatie van uittredende land- en tuinbouwsters op de arbeidsmarkt.”

Dit jaar is het beschikbare budget zelfs meer dan 1 miljoen euro. Goede projecten hebben een paar typische kenmerken: ze dragen de leefbaarheid van het platteland hoog in het vaandel, ze zijn duurzaam en vernieuwend, verschillende partners werken ze samen uit en ze overstijgen het lokale karakter. In de meeste gevallen is ook een agrarische focus een must.

Zowel ondernemers, lokale besturen, organisaties en verenigingen mogen projectvoorstellen indienen, die tot 65% kunnen worden betoelaagd met een maximum van 100.000 euro. Hier vind je alle informatie.