Fraudebestrijding in de bouwsector, een noodzakelijk kwaad?!

Johan Ceyssens, gedelegeerd betuurder KUMPEN NV:”een realistische kijk op onze bouwsector en pragmatisch plan van aanpak lijkt ons aangewezen”

Motmans bewerktWe kunnen de “Europese klok” en het vrije dienstenverkeer binnen Europa niet terugdraaien zegt Johan Ceyssens, noch het gegeven dat we vandaag in België de juiste mensen met de juiste bouwberoepen niet meer kunnen vinden, daar waar er in de andere Europese lidstaten nog een enorm potentieel aan werkkrachten voorhanden is. Willen wij een klantenvoordeel creëren dan moeten we naast het bundelen van onze competenties en kennis samenwerken met aannemers, Belgische en buitenlandse, om zodoende het best mogelijke eindresultaat te bereiken.

Maar wel op onze voorwaarden en vanuit onze waarden. Voor ons staan daarbij integriteit, eerlijkheid en transparantie centraal!

We staan dus ook positief tegenover de nieuwe regels en aanpak van fraudebestrijding, die ook de opdrachtgevers, aannemers, onderaannemers en subonderaannemers aansprakelijk maken voor sociale en fiscale schulden, lonen en illegale tewerkstelling.

Personeelsdirecteur Marco Inglese vult aan dat het controleren van alle aannemers en onderaannemers in de ketting wel bijzonder zwaar en tijdrovend is en bovendien niet altijd efficiënt!

Ook al kennen we onze rechtstreekse onderaannemers zeer goed en kunnen we hen volledig screenen op evt. schulden, en al hebben we een degelijke aannemingsovereenkomst met heldere afspraken en voorwaarden, dan nog blijkt uit de praktijk dat er onderaan in de ketting van aannemers, heel dikwijls fraudeurs meespelen.

De aannemingsprijs is hierbij al indicatief, immers moet deze prijs voldoende hoog zijn om lonen en nevenloonkosten, gereedschap, transport, huisvesting, rollend materieel, … en uiteraard een winstmarge te realiseren. Maar wat als er malafide zelfstandigen (in welke mate zijn het trouwens zelfstandigen dan wel schijnzelfstandigen) en onderaannemers meewerken zonder dat wij hiervan kennis hebben? Hoe krijgen we zicht op de lonen die onderaannemers aan hun personeel betalen?

Een buitenlandse werknemer weet veelal wat hij contant ontvangt, maar of dit nu loon of een kostenvergoeding betreft, is voor hem minder belangrijk.

Johan Ceyssens beklemtoont dat zij positief staan tegenover de genomen maatregelen van de overheid om deloyale concurrentie te bestrijden en de interne bouwmarkt uiteindelijk te behoeden van de ondergang.

De aanwezigheidsregistratie op de werven en de daaraan gekoppelde aansprakelijkheid voor lonen is in de praktijk echter minder evident. Ook al kunnen we het contract met een malafide aannemer verbreken op het moment van de verwittiging door de inspectie, dan nog moeten we zoeken naar een andere onderaannemer en dat is verre van eenvoudig!

De samenwerking met Van Havermaet Groenweghe Consultants is hierbij voor ons zo ongeveer noodzakelijk geworden. Deze mensen kennen hun vak en worden ook zeer gewaardeerd door zowel de inspectiediensten overal ten lande, als door ons en onze collega-aannemers.

Zij screenen de ketting met alle aannemers, onderaannemers en subonderaannemers, informeren alle partijen en responsabiliseren de (buitenlandse) onderaannemers zodat er geen sociale-, fiscale- of loonschulden ontstaan. Bovendien geeft het positieve imago van Van Havermaet Groenweghe Consultants in de markt én bij de sociale inspectiediensten, ons rechtszekerheid zodat we ons kunnen concentreren op onze kerncompetenties!

Lieve Hendriks
Partner Consultants
lieve.hendriks@vhg.be

www.vhg.be
www.vhgconsultants.be
tel. +32 (0)14 59 33 63