Ontdek hoe u als KMO steun kan krijgen bij innovatieprojecten

1) Wat is innovatie

Innovatie wordt als een modewoord beschouwd. Iedereen is erover bezig. Straffer zelfs: er wordt gezegd dat wie niet innoveert, beter de boeken kan sluiten…  Maak je je zorgen? Is jouw bedrijf innovatief? Om dat te weten, is het belangrijk de juiste definitie van innovatie te hanteren. Het is immers een erg ruim begrip. Misschien ben je wel heel innovatief zonder het zelf te beseffen? Of misschien denk je op dit vlak goed bezig te zijn, maar sla je eigenlijk de bal mis?

Laat ons mekaar goed begrijpen. Innovatie betekent vernieuwing. Meer bepaald, een vernieuwing die in positieve zin je business beïnvloedt. En dat kan vanalles zijn: nieuwe producten en diensten, een nieuwe manier van werken of een nieuwe afzetmarkt die wordt aangeboord…

Veel ondernemers zijn spontaan innovatief. Ze denken voortdurend na over nieuwe manieren om hun bedrijf te verbeteren. Buikgevoel leidt vaak tot innovatie. Maar het kan ook wetenschappelijk worden aangepakt. R&D (Research & Development of Onderzoek & Ontwikkeling) is in grotere bedrijven een apart departement. Knutselende ingenieurs, proefbuizen en testprogramma’s zoeken naarstig naar het Ei van Colombus. Je kan zelf innovatief zijn, dit aan medewerkers overlaten of hier externe hulp voor inschakelen.

Welke inhoud je er ook aan geeft: innovatie is broodnodig in iedere onderneming. Klein of groot, starter of gevestigde waarde,… Want het is waar: wie niet innoveert sterft. Lees dus vooral verder!

2) Wat doet het IWT?

De Vlaamse overheid voert innovatie hoog in het vaandel. Het is een beleidsprioriteit om Vlaamse bedrijven te ondersteunen die vernieuwende initiatieven opzetten. Dit is immers niet alleen goed voor het bedrijf in kwestie, maar ook voor de algemene toekomst van de economie in onze regio.

Om ondernemingen te stimuleren innovatief te zijn, gebruikt de Vlaamse overheid diverse kanalen. Naast belastingvoordelen die worden toegekend, is er een belangrijk budget beschikbaar voor subsidies. Deze financiële middelen worden via het IWT toegekend aan de bedrijven.

Het IWT staat voor agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie. De mensen die er werken staan volledig ten dienste van de ondernemingen. Dit gebeurt op diverse manieren. Zo worden KMO’s en grotere bedrijven van a tot z begeleid in hun innovatietraject. Dat gaat in hoofdzaak van informatieverstrekking, over gericht advies tot het uitkeren en opvolgen van de subsidies. Maar er worden bijvoorbeeld ook awards uitgereikt. En het IWT doet ook aan beleidsvoorbereiding. Een hele boterham dus.

Het IWT heeft een uitgebreid netwerk, verspreid over alle provincies, ter beschikking om elk initiatief rond innovatie zo efficiënt en professioneel mogelijk in goede banen te leiden. Er wordt bovendien zeer nauw samengewerkt met andere regionale en Vlaamse instanties die ook als doel hebben om ondernemingen te helpen in hun economisch groeitraject

3) Wie kan IWT-steun krijgen?

Er bestaan nogal wat misverstanden over de bedrijven en organisaties die in aanmerking komen voor subsidies of andere maatregelen van het IWT. Het zijn zeker niet alleen de grote bedrijven die hier op mogen rekenen. Sterker zelfs, de focus ligt op de Vlaamse KMO’s. Dit is een gevolg van de globaliserende economie, waarbij multinationals die in Vlaanderen zijn gelegen, vaker kiezen om te delokaliseren. De KMO’s zijn daarentegen beter verankerd in ons economisch weefsel. Het zijn vaste, betrouwbare waarden, die moeten zorgen voor meer welvaart in Vlaanderen. Dat kan onder meer door hun innovatieve ideeën maximaal te ondersteunen. Daarom trekt het IWT resoluut de kaart van de KMO’s. Ook startende bedrijven behoren tot deze doelgroep. De definitie van KMO is dus erg ruim.

Het IWT moedigt in het bijzonder bedrijven aan die lokaal een hele traditie hebben opgebouwd, maar in een snel veranderende context, nieuwe impulsen kunnen gebruiken.

Wist je trouwens dat twee derde van alle aanvragen die het IWT vandaag krijgt, van de KMO’s komt? Daarbij worden ze kosteloos geholpen door een lokale innovatie-adviseur. En wist je dat maar liefst 75 procent van de projecten die KMO’s bij het IWT indienen, goedgekeurd wordt?

De criteria om IWT-steun te krijgen zijn redelijk eenvoudig. Je moet de ambitie hebben om toegevoegde waarde te creëren of meer mensen te willen aanwerven.

Argumenten genoeg dus om zelf in actie te schieten en zelf een subsidie voor een vernieuwend idee aan te vragen!

4) Welke steun is er voor KMO’s?

Een Vlaamse KMO kan op 2 manieren gebruik maken van de subsidies die het IWT toekent. In de eerste plaats is er het specifieke kmo-programma dat alleen voor KMO’s is bestemd. In dit domein zijn er twee mogelijkheden:

  • Een kmo-haalbaarheidsstudie moet duidelijk maken of jouw idee slaagkansen heeft. Met een subsidie van maximaal 50.000 euro, die de helft van de kosten dekt, kan je het potentieel van je innovatieve plannen (laten) onderzoeken. Je kan dit zelf nagaan, of hiervoor samenwerken met onderzoeksinstellingen zoals hogescholen, of met andere bedrijven. De subsidies die je hiervoor krijgt, kunnen personeelskosten dekken, maar ook alle andere werkingskosten.
  • Zijn de plannen al iets meer concreet, kan je via een kmo-innovatieproject een concreet onderzoeksdossier opzetten. Hiervoor kan je tot 250.000 euro per jaar als subsidie ontvangen.

Een tweede mogelijkheid om als KMO subsidies te krijgen, is via het ‘algemene O&O-programma’. Dit is voor grotere dossiers, die meer kapitaal vergen. Hier doen voornamelijk grotere bedrijven een beroep op, maar ook bijvoorbeeld start-ups in de biotechnologie. Zij kunnen via dit kanaal het potentieel van een nieuwe vinding uittesten.

  • Nieuw: waar vroeger het maximale steunpercentage 60 procent bedroeg, kan dit in bepaalde gevallen nu zelfs oplopen tot 80 procent.

Er zijn trouwens nog een aantal andere mogelijkheden om via het IWT steun te krijgen rond innovatieve projecten. Zo kan je (tijdelijk) een wetenschappelijk onderzoeker inschakelen om je idee uit te werken. Je lokale adviseur licht graag alle mogelijkheden toe.

5) Hoe ga ik concreet te werk?

Een dossier indienen is heel eenvoudig. Voor het KMO-programma volstaat het om een document van nauwelijks 15 pagina’s in te vullen. Danny Bobrowicz de innovatie-adviseur uit jouw regio en zal je hier graag bij helpen. Na enkele gesprekken weet je al perfect welke richting je dossier uit kan gaan. Deze vertrouwenspersoon kan desgewenst ook meegaan als je het dossier mondeling wenst toe te lichten aan de mensen van het IWT.

Iedere week vindt er een directiecomité van het IWT plaats, waarop de ingediende dossiers worden besproken. Ongeveer na een maand weet je al of jouw aanvraag al dan niet is goedgekeurd voor subsidiëring.

Een administratieve mallemolen is zo’n aanvraag dus zeker niet. Evenmin moeten alle kosten tot in detail worden bewezen. Zo geldt er bijvoorbeeld voor personeelskosten een forfaitair bedrag. De uitbetaling en afrekening gebeurt erg stipt en transparant.

Meer informatie en een aanvraag indienen kan hier:

Hieronder kan je contactgegevens van Danny Bobrowicz terugvinden. Hij helpt je graag gratis en vrijblijvend verder om een innovatief project voor jouw bedrijf te onderzoeken!

danny-bobrowiczDanny Bobrowicz
Coördinator Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Tel: 03 216 21 61
GSM: 0497 296 769
E-mail:danny.bobrowicz@innovatiecentrum.be

Lees en zie hier de verhalen van KMO’s die succesvol een project met IWT hebben afgerond:

  • RSscan uit Olen

Paula Radcliffe, Kim Clijsters en Tia Hellebaut bestellen aangepaste schoenen bij RSscan uit Olen. Zij maken analyses van het gangpatroon en zijn hiermee wereldspeler. Jempi Wilssens schakelde hulp van het IWT in om deze nieuwe technologie te ontwikkelen. Om het marktleiderschap te waarborgen begeleidde het IWT ook in de bescherming via een patentaanvraag. Nu wordt deze technologie gebruikt door podologen, orthopedisch schoenmakers, joggers, topsporters en ziekenhuizen.

  • APPE/Artenius uit Brecht

Wist je dat de Europese marktleider in de productie van PET-flessen zijn R&D-afdeling in het Antwerpse Brecht heeft? Het is hier dat de firma APPE/Artenius nieuwe producten ontwikkelt die binnen enkele jaren bij iedereen in de koelkast zullen staan. Dankzij de steun van het IWT heeft APPE een technologie ontwikkeld die de PET-flessen nog transparanter, sterker en beter recycleerbaar maken. Het grote voordeel van de nieuwe flessen is dat ze de perfecte bewaring bieden aan zuurstofgevoelige dranken als fruitsappen of wijn. Een voorsprong die de internationale concurrentie het nakijken geeft!