Fiscotip 9: investeer als KMO in 2014-2015 en geniet van fiscale incentive van 4%

Tijdens de recente begrotingsonderhandelingen heeft de regering een akkoord bereikt over een aantal fiscale relancemaatregelen. Eén ervan is de tijdelijke herinvoering van de investeringsaftrek voor kmo’s.

Wat zijn de bestaande regels?
Sinds aanslagjaar 2007 is de gewone investeringsaftrek op ‘nul gezet’ en dit als gevolg van de invoering van de notionele intrestaftrek. Deze investeringsaftrek blijft enkel nog van toepassing voor investeringen van aanslagjaar 2006 en eerder.

Enkel de natuurlijke personen kunnen de gewone investeringsaftrek nog toepassen tegen een tarief van 4,5% (éénmalige aftrek) en 11,5% (gespreide aftrek indien minder dan 20 mensen worden tewerkgesteld).

Voor specifieke investeringen gelden nog bijzondere tarieven. Zo blijven voor aanslagjaar 2014 de volgende tarieven onverminderd van toepassing, zowel voor natuurlijke personen, kmo’s als voor andere vennootschappen:
• Octrooien: 14,5%
• Energiebesparende investeringen: 14,5%
• Groene investeringen: 14,5%
• Rookafzuig- of verluchtingssystemen: 14,5%
• Oplaadpunten voor elektrische voertuigen:14,5%
• Beveiliging: 21,5% (enkel voor natuurlijke personen en kmo’s)
• Hergebruik van verpakkingen: 3% (niet voor natuurlijke personen)
• Zeeschepen: 30% (niet voor natuurlijke personen)
• Gespreide aftrek groene investeringen: 21,5%

Wat zijn de nieuwe regels?
De Programmawet van 23 december 2013 bekrachtigt de herinvoering van de investeringsaftrek voor kmo’s met ingang van 1 januari 2014. De aftrek wordt dus opnieuw geactiveerd, zij het voorlopig enkel voor investeringen tijdens 2014 en 2015, doch met mogelijkheid tot verlenging. Het nieuwe tarief bedraagt 4%.

Alle kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen komen in aanmerking voor de maatregel.

Er is wel een belangrijke beperking: de heringevoerde investeringsaftrek is niet combineerbaar met de notionele intrestaftrek.

Fiscotip: Overweegt u als kmo opnieuw te investeren, doe het dan bij voorkeur in 2014 en 2015. Voor die jaren bent u immers zeker van een fiscale incentive van 4%.

Stijn Janssens
stijn.janssens@vhg.be
Van Havermaet Groenweghe – Frame 21 Herentals
Vermogensarchitecten