Fiscotip 8: Ben ik eigenaar van mijn bedrijf?

Een inventaris maken van uw persoonlijk en zakelijk vermogen is de eerste stap in een persoonlijke financiële planning of een familiale regeling. Dit lijkt een zeer eenvoudige oefening te zijn, maar… uit ervaring weten we intussen dat het niet altijd even gemakkelijk is om de juridische eigenaar van een bepaald vermogensbestanddeel aan te wijzen.

Verder is het opmerkelijk dat men er zich vaak onvoldoende van bewust is onder welk huwelijksstelsel men gehuwd is en welke gevolgen dit heeft op de samenstelling van zijn vermogen.

De combinatie van deze twee factoren zal soms tot een ongewenst resultaat leiden, waardoor het onduidelijk is wie nu precies de eigenaar is van de aandelen van de vennootschap. Aan de hand van volgende voorbeelden zal een en ander duidelijk worden.

Voorbeeld Yves & Betty

Yves en Betty zijn beiden hun carrière in het jaar 1993 gestart in een internationaal bedrijf. Datzelfde jaar is de vonk overgeslagen en nauwelijks een jaar later zijn ze in het huwelijksbootje gestapt. Aangezien hun eigen vermogen op dat ogenblik te verwaarlozen was, opteerden Yves en Betty voor de goedkoopste oplossing, zijnde het wettelijk stelsel.

In 1998 besluit Yves de firma te verlaten en richt hij de vennootschap “YV International BVBA” op. Betty blijft als directiesecretaresse werkzaam in het internationaal bedrijf om een basisinkomen te blijven genereren indien er iets fout gaat met de onderneming van Yves.

Door het vele werk heeft Yves Betty de laatste jaren een beetje verwaarloosd en na 15 jaar huwelijk besluit Betty om haar koffers te pakken. Yves kan dit maar moeilijk verwerken en er ontstaat een hevige discussie.

De waarde van de succesvolle onderneming “YV International” wordt op 5.000.000 Euro geraamd. Yves en Betty zijn er altijd vanuit gegaan dat de aandelen “YV International” aan Yves toebehoren, vermits hij de vennootschap heeft opgericht. De aandelen “YV International” staan in het aandelenregister op zijn naam ingeschreven.

De adviseur die Betty onder de arm heeft genomen is evenwel een andere mening toegedaan. Vermits de vennootschap werd opgericht met gemeenschappelijke gelden behoren de aandelen in gemeenschap toe aan beide echtgenoten en heeft Betty recht op de helft van de aandelen bij scheiding…

Voorbeeld Mark en Martine

Mark en Martine zijn in het jaar 1997 gehuwd. Voor Mark betreft dit een tweede huwelijk. Met zijn ex-partner heeft Mark een dochter, Evelien. Aangezien Mark reeds een eigen vastgoedkantoor heeft en hij het privé vermogen wil afschermen van eventuele schuldeisers nemen zij het stelsel van scheiding van goederen aan.

In het jaar 2000 komt de vader van Mark plotseling te overlijden. Door dit voorval wil Mark zijn jeugddroom waarmaken om een bakkerij op te starten en hij richt samen met Martine de vennootschap “Het Bakkertje ” op.

Mark erft  bij het overlijden van zijn vader een aanzienlijke geldsom. In onderling overleg besluiten Mark en Martine om deze gelden te gebruiken voor de oprichting van de vennootschap.

Door het overlijden van zijn vader geraakt Mark in een depressie en grijpt hij naar de alcohol. Martine steekt al haar energie in “Het Bakkertje”, waardoor de bakkerij al snel de grootste van het dorp wordt.

Op een regenachtige avond krijgt Mark na een cafébezoek een ongeval en is op slag dood. Ondanks het feit dat Martine en Mark er altijd van zijn uitgegaan dat de bakkerij eigendom is van hun beiden, stelt de notaris dat Mark de enige eigenaar is van de aandelen, vermits de oprichting destijds met zijn eigen vermogen is gebeurd… Dit heeft tot gevolg dat Martine slechts het vruchtgebruik over de aandelen vererft en dat Evelien de blote eigendom verwerft. Een jaar na het overlijden van Mark beslist Evelien om haar aandelen te verkopen. Martine heeft niet genoeg middelen om de succesvolle bakkerij zelf over te nemen en ziet haar levenswerk tenietgaan.

Tip

Wanneer u beslist om een vennootschap op te richten, denk er dan goed over na met welke gelden de vennootschap opgericht wordt. Het aandelenregister is namelijk niet altijd in overeenstemming met de werkelijkheid.

Indien u gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel (bijvoorbeeld het wettelijk stelsel) en u er zeker van wenst te zijn dat de aandelen tot uw eigen vermogen behoren, zorg er dan voor dat de oprichting met “eigen” gelden gebeurt, zijnde uw eigen gelden van voor het huwelijk of gelden verkregen via erfenis of schenking. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat de inkomsten over de eigen aandelen wél aan de gemeenschap toekomen, maar dat het vermogen zelf eigendom blijft van de oprichtende echtgenoot.

Indien u twijfelt over het eigendomsbezit van uw vennootschap, dan is het raadzaam om de situatie te laten uitpluizen. U heeft na de oprichting van de vennootschap nog altijd de mogelijkheid om de situatie recht te zetten en de aandelen toe te bedelen aan de gewenste persoon. Aangezien hiervoor toestemming van beide echtgenoten voor nodig is, wacht u beter niet om actie te ondernemen tot er een haar in de boter is…

Peter Vandeput & Hanne Martens

Van Havermaet Groenweghe – Frame 21 Herentals
Vermogensarchitecten

peter.vandeput@vhg.be

hanne.martens@vhg.be

tel. +32 (0)11 30 13 50