Fiscotip 11: koop een serviceflat aan 12% BTW

Particulieren die wensen te investeren in een assistentiewoning (serviceflat), kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een verlaagd btw-tarief van 12%.

‘Assistentiewoningen’ zijn in feite de opvolgers van wat beter bekend was als ‘serviceflats’. Het gaat om seniorenvoorzieningen waar bewoners van 65 jaar of ouder zelfstandig kunnen wonen in individuele wooneenheden en waar zij een beroep kunnen doen op allerhande zorgen.

Om private investeringen in zulke woningen aan te moedigen, heeft de Minister van Financiën beslist het btw-tarief over de aankoop van zulke ‘assistentiewoningen’ te verlagen van 21% naar 12%.

Dat is een belangrijke uitbreiding omdat het btw-tarief van 12% tot op heden enkel voorbehouden was voor de levering van ganse woningcomplexen voor senioren, en niet voor de afzonderlijke verkoop van een assistentiewoning.

Met een beslissing van 17 oktober 2013 heeft de Minister daar nu verandering in gebracht. Personen die een afzonderlijke assistentiewoning wensen aan te kopen kunnen dat voortaan tegen het gunsttarief van 12%, op voorwaarde dat het gebouw nog ‘nieuw’ is. Gebouwen die niet meer nieuw zijn worden verkocht met registratierechten en zijn dus sowieso uitgesloten van het 12% btw-tarief.

De Minister heeft aan de toepassing van dit verlaagd tarief wel een aantal belangrijke voorwaarden gekoppeld:

1) In de eerste plaats geldt het 12% btw-tarief enkel voor de ‘aankoop’ van een assistentiewoning. Werken in onroerende staat aan de woning komen voorlopig niet in aanmerking voor het 12% tarief.

2) Deze woning moet deel uitmaken van een groep van assistentiewoningen die erkend is door de Vlaamse overheid.

3) Verder moet de koper bereid zijn de woning ter beschikking te stellen van een beheerder van een groep van assistentiewoningen. Dit kan bijvoorbeeld via verhuring of de vestiging van een zakelijk recht.

4) Ten slotte moet de woning gedurende minstens 15 jaar aangewend worden als assistentiewoning.

Fiscotip: Wenst u te investeren in een nieuwe assistentiewoning en bent u bereid deze ter beschikking te stellen van een beheerder van een erkende groep van assistentiewoningen, dan kan u mogelijk genieten van het verlaagd btw-tarief van 12%.

 

fiscotop

Jean-Paul Libert
Jurist
Frame 21, Herentals

jean-paul.libert@vhg.be
tel. +32 (0)11 30 13 50
Van Havermaet Groenweghe